v roku 2006

8-ročnému Marekovi  so svalovým ochorením myogénna lézia sme uhradili rehabilitačný pobyt v Kováčovej s matkou a jeho sestrou Alenkou v sume 10 420,-Sk.

 

4-ročnému Lucasovi s DMO sme uhradili detskú ortopedickú obuv a prispeli aj na vstupné do rehabilitačného bazéna v sume 8 400,- Sk.

 

Pre ambulantnú lôžkovú časť: Deti od 0-16 rokov s poruchami hybnosti z DRS Donnerová v Bratislave, Nadácia poskytla finančnú pomoc v sume 23 800,- Sk na liečebno-rehabilitačný prístroj BiomasLaguna Set D, ktorý umožní poskytovanie komplexnej rehabilitačnej liečby.

 

Lucii, Ľudmile, Eve, Ivetke a Alene  zo Zlatých Moraviec sme prispeli sumou 5 000,- Sk na potraviny a oblečenie a uhradili stravné v škole ZSI pre sluchovo postihnutých v sume 4 000,- Sk.

 

19-ročnej Deniske  z Vlčian s akútnou lymfoblastickou leukémiou nadácia poskytla finančnú pomoc vo výške 4 978,- Sk k zakúpeniu flavinu.

 

18-ročnému Rastislavovi  z Považan s diagnostikovanou nodulárnou sklerózou sme uhradili sumu 4 000,- Sk na zdravotnícke potreby, lieky a vitamíny.

 

Domovu sociálnych služieb Gaudeamus sme prispeli na nábytok v hodnote 155 900,- Sk a koberce v hodnote 15 150,- Sk.

 

Centru Perspektíva OZ pri domove sociálnych služieb Gaudeamus sme uhradili 4 -dňový výlet v hodnote 48 000,- Sk na Rematu pre 13 detí a 9 pracovníkov domova.

 

Trom deťom z Bošian, 3-ročnej Barborke, 6-ročnej Patrícii a 7-ročnej Vladke, sme darovali 19 000,- Sk na nákup oblečenia, potravín a vstup do ZOO

 

6-ročnému Lukášovi z Čaklova s diagpestinfekčným hydrocefalom a ťažkou psychomotorickou retardáciou sme prispeli na plienky v sume 5 000,- Sk.

 

Pani z Košíc, ktorá je klientkou Fenestry (Záujmové združenie žien pre týrané ženy a deti), sme prispeli sumou 10 000,- Sk na základné potreby pre jej šesť detí.

 

2-ročnému Andrejovi z Udavského so sekundárnou epilepsiou, psychomotorickou retardáciou a prematuriou sme uhradili 2. a 3. liečebný pobyt v Čilistove za 2 660,- a 2 394,- Sk.

 

Otcovi 8-ročného Jána  z Hriňovej, s diagnózou DMO a spastickým mozgovým ochrnutím, sme prispeli spätne na operáciu syna v ČR sumou 20 636,- Sk.

 

Telesne, duševne a zmyslovo postihnutým deťom žijúcim mimo rodiny v Centre ISC v Málinci, Nadácia poskytla finančnú pomoc v sume 12 000,- Sk na základné potreby pre deti umiestnené v tomto centre.

 

15-ročnému Dáriusovi so sluchovým postihnutím sme uhradili stravné do školy na účet ZSI Hrdličkova za obdobie od konca školského roka 05/06 až začiatku školského r. 06/07 v hodnote 7 500,- Sk.

 

Detskému domovu Nová Baňa Hrabiny sme pomohli zakúpením kuchynky a sedacej súpravy v hodnote 79 999,70 Sk.

 

Pre ročnú Melisku  z Kráľovej pri Senci s diagnostikovaným hydrocefalom, bronchitídou, ochorením obličiek a pečene sme darovali vecné dary: plienky a mlieko v hodnote 4 966,10 Sk

 

7 ročnému Marekovi z Ľubochne, s diagnózou DMO, sme uhradili sumu 690,- Sk za hospitalizáciu.

 

6-ročnej Simonkez obce Bodíky sme spätne uhradili 1 200,- Sk za nemocničnú hospitalizáciu a prispeli sumou 4 916,- Sk na zaplatenie faktúry za flavin.

 

SOU sluchovo postihnutej mládeže na Koceľovej ul. Nadácia darovala nábytok zo SC.

 

9-ročnému Petrovi z Krného, ktorý trpí kvadruparetickou formou DMO, sme spätne uhradili sumu 3 560,- Sk za držiak trupu a liečebný pobyt v Kováčovej.

 

Žiakom ZSI na Hrdličkovej so sluchovým postihnutím: 11-ročnej Monike, 14-ročnému Júliusovi, 12-ročnej Ivete, 10-ročnému Gergelyovi a15-ročnému Dariusovi sme doplatili 15 000,- Sk na reedukačný výlet do Talianska.

 

19- ročnej Janke z Bratislavy s ťažkým sluchovým a zrakovým postihnutím sme prispeli sumou 2 300,- Sk na letný pobyt v Harmónii a 3 495,- Sk sme spätne uhradili za tanečné kurzy, ktoré navštevovala.

 

5-ročnému Samuelovi z Prešova s ťažkým zdravotným postihnutím sme pomohli k zakúpeniu špeciálnej výživy v hodnote 23 632,- Sk.

 

Bernadovi, ktorý sa narodil v Angole s ťažkým sluchovým postihnutím, sme uhradili v sume 10 000,- Sk ubytovanie a stravné počas školských prázdnin od 1.7. do 31.8.06 a 14 294,- Sk počas školského roka 06/07.

 

16-ročnej Natálii  z Modry s ťažkým zdravotným postihnutím sme spätne uhradili 31 098,- Sk za zdravotnícke potreby.

 

8-ročnému Tomášovi, 5-ročnému Patrikovi a 3-ročnej Márii  z Považskej Bystrice Nadácia poskytla finančnú pomoc v sume 7 000,- Sk na nákup šatstva, liekov a vitamínov.

 

Radkovi z Bratislavy s mentálnym postihnutím sme prispeli sumou 5 000,- Sk. Uvedené finančné prostriedky boli použité na nákup vecí základnej potreby.

 

5 maloletým deťom z Jelšavy, zvereným do náhradnej pestúnskej starostlivosti Nadácia uhradila výdavky na školské potreby, oblečenie a cestovné náklady spojená s dochádzkou na terapiu do psychologickej poradne v celkovej hodnote 15 000,- Sk.

 

3 maloletým deťom z Nitry, zvereným do náhradnej starostlivosti sme prispeli na zimné oblečenie a hygienické potreby v celkovej hodnote 15 000,- Sk.

 

17-ročnej Zuzane z Pukanca s diagnostikovaným zhubným nádorom obličiek sme uhradili lieky a vitamíny v hodnote 20 000,- Sk.

 

12-ročnému Tomášovi z Borčian zvereného do pestúnskej starostlivosti s ochorením DMO, retardáciou vývoja reči a mentálnou retardáciou Nadácia prispela sumou 40 000,- Sk na dopravu.

 

2-ročným dvojičkám sme zakúpili Vojtov stôl v hodnote 31 654,- Sk.

 

9-ročnému Marekovi s diagnostikovanou Metachromatickouleukodystrofiou sme dofinancovali invalidný kočík v hodnote 14 536,30 Sk

 

6-ročnej Liliankez Novej Dedinky zverenej 8.6.06 do náhradnej osobnej starostlivosti starej matke Edite Hesheimerovej z dôvodu zanedbanej starostlivosti zo strany rodičov sme zakúpili zimné ošatenie, hračky, hygienu, lieky, vitamíny a preplatili hipoterapiu v celkove hodnote 10 000,- Sk.

 

Rodine, ktorá sa ocitla v hmotnej núdzi sme prispeli sumou 10 000,- Sk na nákup stravy, oblečenia, hračiek a školských potrieb.

 

Pre 8 detí zo Závadky nad Hronom sme prispeli na nákup vecí základnej potreby v celkovej hodnote 5 000,- Sk.

 

6-ročnému Marekovi  so svalovým ochorením myogénna lézia sme uhradili polohovateľnú podložku v sume 1 671,50 Sk. Podložka, ktorá slúži k rehabilitácii, pomôže Marekovi pravidelne cvičiť a zlepšovať tak funkciu svalov a celkový zdravotný stav

 

V sume 5 583,50 Sk nadácia zakúpila na mieru šitý zateplený termofusak 7-ročnej Alexandre, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá. Nakoľko dieťa máva často problémy s krvným obehom a má neustále stuhnuté končatiny, termofusak môže pomôcť pri pobyte vo vonkajšom prostredí, kde udržiava jeho stabilnú teplotu.

 

4-ročnému pacientovi Adamkovi z detskej onkológie v Bratislave sme spolu s finančnou účasťou darcu - študenta sumou spolu 7 020,- Sk prispeli k zakúpeniu potrebných vitamínov a liekov. Takáto doplnková liečba nie je hradená poisťovňou a môže zlepšiť zdravotný stav dlhodobo chorého dieťaťa a zvýšiť tak šance na lepšie zvládanie psychickej a fyzickej záťaže, ktorá sprevádza onkologické ochorenia.

 

Trom maloletým sestrám, žiačkam ZŠ v Košiciach sme uhradili školské pomôcky v sume 6 966,50 Sk. Pani sa nachádza v hmotnej núdzi. Teší nás, že sme mohli v spolupráci so sociálnou pracovníčkou, ktorá poskytuje svoju odbornú starostlivosť rodine, pomôcť zlepšiť deťom podmienky k príprave na vyučovanie.

 

Janke, 17-ročnej pacientke zo Senice, ktorá sa lieči na onkológii, nadácia poskytla finančnú pomoc vo výške 1 500,- Sk k zakúpeniu potrebných vitamínov, liekov a elektrickej podušky. Lieky a zdravotnícku pomôcku Janka využije k posilneniu slabšej imunity a zlepšeniu citlivosti končatín, ktoré sú sprievodnými prejavmi pri liečbe ochorenia.

 

Bratislavskej Základnej škole internátnej pre sluchovo postihnutých a ich materskej škole sme vďaka finančnému daru viacerých firiem v celkovej hodnote 79 800,- Sk zakúpili 120 kusov paplónov a 120 ks vankúšov. Nakoľko v škole mali veľmi zastarané paplóny a vankúše, ktoré už nespĺňali základné hygienické a estetické kritériá, s radosťou prijali začiatkom roka 2006 tento dar, ktorý budú užívať deti ubytované v internátnej časti školy.

 

10-ročnej Vaneske s diagnózou detská mozgová obrna nadácia uhradila v sume 6 500,- Sk bočné ochrany kolies k invalidnému vozíku, ktoré potrebovala k bezpečnej preprave týmto vozíkom.

 

6-ročnej Nikolke sme zaplatili lieky a vitamíny vo výške 3 000,10 Sk, ktoré pravidelne užíva popri liečbe na detskej onkológii a takéto potreby jej môžu zlepšiť imunitu.

 

5-ročnému zdravotne postihnutému Ernestovi nadácia v sume 3 000,- Sk zakúpila tlakomer a manžetu pre monitorovanie tlaku, nakoľko dieťa je odkázané na dialyzačný prístroj v domácom prostredí.

 

Zdravotne postihnutým deťom, ktoré sú umiestnené v Domove sociálnych služieb Nová Baňa - Hrabiny sme pomohli v sume 12 778,- Sk zakúpením TV a DVD-prehrávača. Materiálne dary boli odovzdané zariadeniu sociálnych služieb spolu s obnoseným šatstvom, ktorého zbierku sme mohli zorganizovať s pomocou obvodnej pediatrickej ambulancie MUDr. Poprancovej na Kozej ul. v Bratislave. Aj touto cestou ďakujeme všetkým darcom.

 

17-ročnému onkologickému pacientovi Jakubovi nadácia preplatila lieky a pobyt v nemocnici v celkovej sume 5 590,- Sk, ktoré rodina popri dlhodobej liečbe potrebovala financovať.

 

10-ročnému Kristiánovi nadácia uhradila podpornú liečbu Flavin 7 vo výške 3 702,60 Sk, ktorú potreboval užívať popri onkologickej liečbe.

 

nadácia pomohla 11-ročnému Radkovi, pacientovi detskej onkológie a jeho sestre, 8-ročnej Dominike úhradou za nákup šatstva a hygienických potrieb v sume 5 000,- Sk. Ich matka sa nachádza v hmotnej núdzi a potrebovala zabezpečiť svojim deťom základné potreby.

 

Šiestim súrodencom sme poskytli sumu 5 000,- Sk k zakúpeniu šatstva, liekov, vitamínov a doplnkovej výživy, ktoré maloleté deti potrebovali zabezpečiť, nakoľko rodina prednostne hradila liečbu onkologicky chorého syna.

 

16-ročnej Natálii nadácia uhradila v celkovej sume 19 525,20 Sk zdravotnícke potreby a lieky, ktoré zdravotne ťažko postihnuté dieťa potrebuje ku každodennej starostlivosti.

 

2-ročnému Andrejkovi s diagnózou detská mozgová obrna sme uhradili v sume 3 192,-Sk liečebný pobyt v Čilistove, ktorý pravidelne absolvuje s doprovodom - matkou niekoľkokrát ročne na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Sumou 998,- Sk sme prispeli na výživu a plienky a čiastočnou úhradou molitanovej podložky v sume 421,50 Sk sme umožnili malému Andrejkovi častejšie vykonávať rehabilitačné cvičenia aj v domácom prostredí.

 

16-ročnému Vladimírovi nadácia preplatila zakúpené okuliare ktoré mal predpísané ošetrujúcim lekárom na základe predchádzajúceho vyšetrenia v sume 1 581,- Sk.

 

14-ročnej sluchovo postihnutej Lucke sme poskytli doplatok v sume 3 685,- Sk na kúpu LCD monitora, ktorý ako súčasť osobného počítača slúži Lucke k príprave na vyučovanie, na uplatnenie rôznych grafických programov a pomôže jej tak preklenúť zdravotný hendikep.

 

Krízovému centru Fenestra v Košiciach, ktoré poskytuje sociálnu starostlivosť klientom v sociálnej a ekonomickej núdzi, sme odovzdali obnosené šatstvo, ktoré bolo vyzbierané v spolupráci s pediatrickou ambulanciou MUDr. Poprancovej na Kozej ul. v Bratislave.

 

Patrikovi Tóthovi, ktorý sa dlhodobo lieči na detskej onkológii s diagnózou leukémia sme po predchádzajúcich konzultáciách s ošetrujúcim lekárom v sume 6 731,40 zakúpili 6 balení podpornej liečby Flavin 7, ktorá by mala pomôcť zlepšiť oslabenú imunitu chlapca a pomôcť tak lepšie zvládnuť chemoterapiu.

 

Pani Roštekovej a jej synovi, 5-ročnému Marekovi Roštekovi, ktorý sa podrobil operácii kĺbov, sme uhradili pobyt v nemocnici v celkovej výške 1 680,- Sk.