Správna rada

Správnu radu nadácie tvorí 6 členov, ktorí sa pod vedením správcu nadácie aktívne zúčastňujú na odsúhlasovaní pomoci a projektov. Osobne tiež navštevujú obdarovaných, či už pri odovzdávaní darov, alebo pri posudzovaní žiadostí o darovanie. Členovia správnej rady konzultujú jednotlivé príbehy so sociálnymi pracovníkmi, učiteľmi a lekármi, aby bol výber podporených žiadostí čo najobjektívnejší a pomoc sa dostala v prvom rade tam, kde je najviac potrebná.

Správca:

Patrícia Packová

Správna rada:

Dagmar Chinoracká - predseda

Marta Kochová

Zuzana Zaťovič

Michaela Tareková

Soňa Michaláková


Revízor nadácie: Peter Gabalec

Členovia orgánov nadácie pôsobia vo funkciách dobrovoľne, vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár. Pomoc deťom nevníma nadácia len z charitatívneho hľadiska, ale berie ju aj ako významnú investíciu do ľudského potenciálu a ako krok k skvalitneniu života budúcej generácie.