ročník rok 2010

Tretí ročník festivalu bol najvydarenejší – jednak sa ho zúčastnil najväčší počet kapiel hrajúcich zadarmo – 56, nielen zo Slovenska, ale aj ostatných európskych krajín, jednak sme zaznamenali najvyššiu návštevnosť. Neohrozilo nás ani daždivé počasie. Výťažok, ktorý plynul do nadácie bol v hodnote 750 EUR.