ročník rok 2009

V roku 2009 sa napriek úsiliu organizátorov nepodarilo finančne pokryť náklady a tak tento festival tiež postihla kríza a skončil v strate. Veľmi oceňujeme snahu organizátorov o zachovanie fungovania festivalu a budovanie tradície. Špeciálne preto, že po 2. ročníku si hlavný organizátor musel zobrať úver, aby vyfinancoval vzniknuté náklady. Veľmi si vážime aj celý jeho team dobrovoľníkov (cca 40 ľudí), ktorí bez nároku na honorár odpracujú mnohé hodiny na zabezpečení fungovania. Keďže financie v roku 2009 neboli, vyzberali organizátori hračky, ktoré sme odovzdali do 2 zariadení na východnom Slovensku a ktoré mali veľkú odozvu. Jedná sa o Špeciálnu základnú internátnu školu Spišské Vlachy a DSS Giraltovce.