ročník rok 2008

Už prvý ročník bol úspešný a nadácia bola obdarovaná sumou 48.450 Sk.

 

 

 

Obdarované deti z výťažku Punkáči deťom 2008:

 

Nadácia pomohla 10 ročnej Nikolke Rybárovej, ktorá žije so svojou sestrou a mamičkou v malom domčeku pri Galante. Nikolka sa narodila s genetickou poruchou, nevie hýbať prstami a je nízkeho vzrastu, veľmi ťažko sa pohybuje, čo si vyžaduje sústavnú opateru. Jej mamička sa o ňu stará sama, a od rozvodu rodičov žijú iba zo sociálnych dávok a minimálneho výživného. Nikolke veľmi prospievajú kúpele, nakoľko lieky na jej ochorenie neexistujú. Nadácia im poskytla TESCO poukážky na nákup základných potrieb a ošatenia v hodnote 5.000,-- Sk, čo umožnilo tejto rodine aspoň trochu preklenúť nedostatok finančných prostriedkov na každodenný život.

 

 

 

11 ročnej Linde Lehockej, ktorá sa narodila s detskou mozgovou obrnou nadácia preplatila hipoterapiu. Preplatením 20 rehabilitačných procedúr v rehabilitačnom centre Lesan, vo výške 5.000,-- Sk sme Linde pomohli opätovne absolvovať rehabilitácie na koníkoch, ktoré jej veľmi pomáhajú pri jej liečbe. Linda je veľmi šikovné a tvorivé dievča, navštevuje základnú školu.

 

 

 

Dominikovi Hírešovi zo Sučian, ktorý sa narodil s veľmi ťažkou formou detskej mozgovej obrny. Dominik má 10 rokov, nadácia mu už v minulosti prispievala na hipoterapiu. Vďaka finančnej pomoci vo výške 6.066,-- Sk Dominik mohol v sprievode svojej mamičky absolvovať špeciálne rehabilitačné cvičenia v Tatranskej Kotline pod vedením AnatolijaSmoljaninova.

 

Anastázii Dublejovej zo Spišskej Teplici nadácia prispela na nákup špeciálneho kočíka. Anastázia má tri roky, narodila sa s veľmi vážnym mentálnym postihnutím, okrem toho sa u nej veľmi často vyskytujú epileptické záchvaty, je ležiaca. Nakoľko zdravotné poisťovne neprispievajú na kúpu špeciálneho kočíka pre postihnuté deti do veku troch rokov, nadácia prispela na zakúpenie kočíka s doplnkami vo výške 21.980,- Sk. Anastázia má zdravého 5 ročného bračeka, o ktorých sa rodičia veľmi vzorne starajú.

 

 

 

Loreta Kozáková je na 90% mentálne a telesné postihnuté 20 ročné dieťa. Stará sa o ňu jej mamička, ktorá je tiež zdravotne postihnutá. Lorete nadácia doplatila na nákup špeciálneho zdravotného vozíka vo výške 28.063,- Sk. Loreta trpí nadváhou, spolu s mamičkou bývajú v bytovom dome, kde používajú výťah. Zakúpený vozík im veľmi pomohol pri prekonávaní každodenných prekážok postihnutých ľudí, ľahšiu manipuláciu a aj väčšie pohodli pre Loretu.