Punkáči deťom

Od roku 2008 spolupracuje Nadácia Pomoc deťom v ohrození s punkovými hudobníkmi a v septembri 2016 sa uskutočnil už šiesty ročník medzinárodného benefičného festivalu Punkáči deťom, ktorého výťažok 15 tis. EUR išiel na konto Nadácie. V termíne od 31. do 2. septembra 2017 sa ho môžete opäť zúčastniť, v areáli Farma Ryby - Rybníky Opatovce, okr. Trenčín. Tešíme sa na vás!