Prispejte aj vy

V čase hospodárskej krízy sa dobročinné ciele napĺňajú ťažšie, nakoľko zdroje mnohých firiem na filantropiu sú výrazne limitované. Darcom a prispievateľom preto patrí veľké poďakovanie o to viac.

Číslo účtu:

Nadácia Pomoc deťom v ohrození: IBAN: SK81 1100 0000 0026 2754 5716