Novinky

Tešíme sa z nášho nového stanu!

 

V dňoch 29. – 31. 8. 2019 sa bude konať na letisku Trenčín už 9. ročník charitatívneho festivalu Punkáči deťom, ktorý pre našu nadáciu Pomoc deťom v ohrození organizuje OZ Punkáči deťom na čele s p. Andrejom Sigetom. Cieľom festivalu je priblíženie punkovej subkultúry ľudom, ktorí ju doposiaľ vnímali ako „odpad spoločnosti“ a snaha o pomoc deťom, ktoré ju potrebujú. Za posledné 3 ročníky (2016, 2017, 2018) sa podarilo na festivale vyzbierať zo vstupného 34 322 eur.

 

Keďže pravidelne hľadáme partnerov, ktorí nám pomôžu s financovaním nákladov, tešíme sa z novej spolupráce so spoločnosťou Expodom.sk, ktorá ponúka rýchlorozkladacie nožnicové stany. Sme vďační za jej sponzorský dar, ktorý využijeme nielen počas tohto festivalu, ale aj počas ďalších charitatívnych podujatí.

 

9. ročník festivalu Punkáči deťom 2019 


Srdečne Vás pozývame všetkých na 9. ročník charitatívneho festivalu Punkáči deťom 2019, ktorý sa koná v dňoch 29. 8. - 31. 8. 2019 v areáli Letiska Trenčín.

Bližšie informácie nájdete na stránke organizátorov www.punkacidetom.sk

 

8. ročník festivalu Punkáči deťom 2018

 

V termíne od 30.8. do 1. 9. 2018  sa koná v priestoroch Farma Ryby Opatovce, okr. Trenčín ďalší ročník festivalu Punkáči deťom, ktorého výťažok zo vstupného putuje pre našu nadáciu.


Názov zbierky: Pomoc deťom v ohrození – Punkáči deťom 2018

Číslo právoplatného rozhodnutia: OÚ-TN-OVVS1-2018/020335-3

Spôsob konania zbierky, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky:

-          predajom vstupeniek na kultúrne podujatie: Festival Punkáči deťom 2018

-          v termíne od 30.08.2018 s ukončením predaja vstupeniek 01.09.2018

 

7. ročník Punkáči deťom 2017

V termíne od 31. do 2. septembra 2017 sa konal v priestoroch Farma Ryby Opatovce, okr. Trenčín ďalší ročník festivalu Punkáči deťom, ktorého výťažok zo vstupného putoval pre našu nadáciu.

 

Názov zbierky: Pomoc deťom v ohrození – Punkáči deťom 2017

Číslo právoplatného rozhodnutia: OÚ-TN-OVVS1-2017/021504-2

Spôsob konania zbierky, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky:

-          predajom vstupeniek na kultúrne podujatie: Festival Punkáči deťom 2017

-          v termíne od 31.8.2017 s ukončením predaja vstupeniek 02.9.2017

 

Vyúčtovanie zbierky: 3363,5 €.

 

Rozpis lístkov:

-PERMANENTKA 69ks x 29€ = 2001€

-SOBOTA NA MIESTE 65ks x 15€ = 975€

-ŤZP PERMANENTKA 23ks x 10€ = 230€

-ŤZP SOBOTA 21ks x 7,5€ = 157,5€

 

 (Suma získaná z predpredaja činila 8.059 eur.)

Predbežná správa a Záverečná správa je uverejnená na našej stránke v sekcii Fotogaléria.

Viac >>

Punkáči deťom 2019 - Nový stan - Aktivity rok 2018

Malá štatistika za rok 2018

 

Prehľad príjmov/výnosov


Príjmy (výnosy) nadácie v roku 2018 pochádzali z darov od fyzických osôb a právnických osôb a spolu dosiahli celkovú výšku 20 994 EUR. Nadácia Pomoc deťom v ohrození mala v roku 2018 z verejnej zbierky usporiadanej na festivale Punkáči deťom príjem (výnos) z predaja vstupeniek na tento festival 6 995 EUR. V kaviarni Crema v Eurovei pre Nadáciu Pomoc deťom v ohrození vyzbierali zamestnanci počas jedného dňa 1 400 EUR. Zvyšok príjmov (výnosov) v hodnote     3 533 EUR boli dary od  anonymných darcov. V roku 2018 bola nadácia poberateľom 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a príjem (výnos) z tohto titulu bol 9 066 EUR.

 

Celkové výdavky/náklady


Výška celkových výdavkov (nákladov) Nadácie v roku 2018 dosiahla hodnotu 20 986 EUR, z toho výška nákladov na správu nadácie v roku 2018 dosiahla 456 EUR a dary fyzickým osobám predstavujú sumu 20 530 EUR.

 

Viac >>