Kto sme

Detské šťastie a úsmev je cieľom každého rodiča. Deti sú budúcnosťou, zárukou rozvoja a potenciálom rastu každej krajiny. Deti sú potešenie života a opora v starobe. Rozdávať šťastie a vyčarovať úsmev na nevinnej detskej tvári má za cieľ aj nadácia Pomoc deťom v ohrození. Podporovateľom a priaznivcom tejto nadácie sa môže stať každé šľachetné srdce.

Naším poslaním je predovšetkým individuálna pomoc chorým, týraným, zanedbávaným, zneužívaným, postihnutým deťom alebo deťom, ktoré sa ocitli v ohrození zdravia a života.

Nadácia Pomoc deťom v ohrození bola založená v roku 2001. Na Ministerstve vnútra Slovenskej Republiky je zaregistrovaná pod číslom 203/Na-96/624. Štatistický úrad Slovenskej republiky jej pridelil identifikačné číslo (IČO) 30789842.

Predmetom činnosti Nadácie je pomáhať deťom, ktoré sa ocitli v ohrození. Ide najmä o pomoc ratolestiam trpiacim na civilizačné, vrodené a získané choroby, o podporu týraným deťom, alebo žijúcim v sociálne nezabezpečených rodinách, v detských azyloch a domovoch.