Kontakt

 Nadácia Pomoc deťom v ohrozeníMostová 2 

811 02 BratislavaE-mail: nadacia@pomocdetom.sk

Telefón: 0902 148 346 (Pon-Pia: od 16.00 do 19.00)

Fax: 02/59 317 112