Kontakt

 Nadácia Pomoc deťom v ohrozeníMostová 2 

811 02 Bratislava

 E-mail: nadacia@pomocdetom.sk